Hakkımızda

Dünya Bor rezervinin % 75 ’ine sahip olan ülkemizde bor uç ürünlerinden hekzagonal Bor Nitrür'ün endüstriyel boyutta üretimi Prof. Dr. Nuran AY'ın 1996 yılında laboratuar çalışmaları ile başlamıştır. Hekzagonal Bor nitrür (hBN) üstün fiziksel, kimyasal, elektriksel ve ısıl özelliklere sahip bir bileşiktir ve doğada bulunmamaktadır. Yüksek sıcaklıklarda refrakterliği, yapışmama özelliği, yüksek ısıl iletkenliği, mükemmel ısıl şok direnci, elektriği iletmemesi, kolay işlenebilmesi, yağlayıcılık gibi üstün özellikleri ile katı yağlayıcı, kalıp yağlayıcısı, gres ve yağ katkısı, krozeler ve potalar, ısı elemanlarında, numune tutcularda, magnetohidrodinamik aletlerde yapısal ünite, dielektrik parça, nötron tutucu, kozmetik vb. pek çok alanlarda kullanılmaktadır. 

Laboratuar çalışmaları tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçların ülkemiz ekonomisine kazandırılması amacıyla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununa dayalı olarak Anadolu Üniversitesi’nden alınan izinle BORTEK® Bor Teknolojileri ve Mekatronik Ltd. Şti. Kurulmuştur. AR-GE şirketi olan BORTEK Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan (SANTEZ) projeler almıştır.