BORONMAX®

Enerji Verimliliği Ürünleri

Yakıt Tasarrufu Sağlar

Eksoz Emisyonunu Düşürür

Sürtünmeyi Azaltır

Performansı Artırır

BORONMAX® W

Türbin Yağ Sıcaklığını Düşürür.

Verimini Artırır.

Daha Çok Çalışma Saati ve Daha Uzun Ömürlü Rüzgar Türbinleri İçin

BORONMAX® M

Nano Boyutlu, Bor Bileşikli Yağ Katkısı

Deniz araçlarının motorları ve aktarma organlarında sürtünmeyi azaltır ve tasarruf sağlar.

BORONMAX® M1002

Metal-Metal Sürtünmesini Azaltan Tanicekler İçerir.

Bu Sayede Motor Performansını Artırır ve Ömrünü Uzatır

BORONMAX®

Endüstride İstenilen Performans

BORONMAX® bir Bortek® Bor Teknolojileri ve Mekatronik San. Tic. A.Ş. markasıdır.

Dünya Bor rezervinin % 75 ’ine sahip olan ülkemizde bor uç ürünlerinden hekzagonal Bor Nitrür'ün endüstriyel boyutta üretimi Prof. Dr. Nuran AY'ın 1996 yılında laboratuar çalışmaları ile başlamıştır. Hekzagonal Bor nitrür (hBN) üstün fiziksel, kimyasal, elektriksel ve ısıl özelliklere sahip bir bileşiktir ve doğada bulunmamaktadır. Yüksek sıcaklıklarda refrakterliği, yapışmama özelliği, yüksek ısıl iletkenliği, mükemmel ısıl şok direnci, elektriği iletmemesi, kolay işlenebilmesi, yağlayıcılık gibi üstün özellikleri ile katı yağlayıcı, kalıp yağlayıcısı, gres ve yağ katkısı, krozeler ve potalar, ısı elemanlarında, numune tutcularda, magnetohidrodinamik aletlerde yapısal ünite, dielektrik parça, nötron tutucu, kozmetik vb. pek çok alanlarda kullanılmaktadır. 

Laboratuar çalışmaları tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçların ülkemiz ekonomisine kazandırılması amacıyla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununa dayalı olarak Anadolu Üniversitesi’nden alınan izinle BORTEK® Bor Teknolojileri ve Mekatronik Ltd. Şti. Kurulmuştur. AR-GE şirketi olan BORTEK Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan (SANTEZ) projeler almıştır.

Ürünlerimiz